Praktische informatie & tarieven

Zwemles - Praktische Informatie

Extra informatie over onze zwemlessen
 


Afwijkende data zwemlessen 2022-2023


Er zijn geen zwemlessen in de:

 • Herfstvakantie (24 t/m 30 oktober 2022) 
  Alleen op aanvraag

 • Kerstvakantie (24 december 2022 t/m 8 januari 2023)

 • Voorjaarsvakantie (18 t/m 26 februari 2023)

 • Meivakantie (29 april t/m 7 mei 2023)

 • Zomervakantie (15 juli t/m 27 augustus 2023)

Op de volgende feestdagen zijn er ook geen zwemlessen:​​

 • Pinksteren (5 & 6 juni 2022)

 • Sinterklaasavond (5 december 2022)

 • Kerstmis (25 en 26 december 2022)

 • Nieuwjaarsdag (1 januari 2023)

 • Pasen (9 & 10 april 2023)

 • Koningsdag (27 april 2023)

 • Hemelvaartsdag (18 mei 2023)Proef- en diplomazwemmen


Proefzwemmen 2022

Datum Diploma A Diploma B/C
14 september 15.00 uur 16.00 uur
28 september 16.00 uur 15.00 uur
12 oktober 15.00 uur 16.00 uur
2 november 16.00 uur 15.00 uur
16 november 15.00 uur 16.00 uur
30 november 16.00 uur 15.00 uur
14 december 15.00 uur 16.00 uur


Diplomazwemmen 2022

Datum Diploma A Diploma B/C
21 september 15.00 uur 16.00 uur
5 oktober 16.00 uur 15.00 uur
19 oktober 15.00 uur 16.00 uur
9 november 16.00 uur 15.00 uur
23 november 15.00 uur 16.00 uur
7 december 16.00 uur 15.00 uur
21 december 15.00 uur 16.00 uur


 Financiële bijdrage zwemlessen via Jeugdfonds Sport Limburg

Het is van groot belang dat alle kinderen en jongeren veilig kunnen zwemmen. Wilt u uw kind graag zwemdiploma’s laten halen maar heeft u hier geen geld voor? Jeugdfonds Sport Limburg kan u wellicht een steuntje in de rug geven. Limburgse kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar niet voldoende middelen zijn om te kunnen sporten en/of het zwemdiploma te halen, kunnen namelijk een vergoeding ontvangen vanuit dit fonds. Jeugdfonds Sport Limburg kan maximaal € 225,- per 12 maanden, per kind vergoeden. Indien u een aanvraag wenst in te dienen bij het fonds verzoeken wij u om dit direct te doen: ook als uw kind nog op de wachtlijst staat van het zwembad.

Een beroep op het Jeugdfonds Sport kan uitsluitend worden gedaan door een consulent. Een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de schoolarts, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling, MEE Limburg, Stichting Leergeld of een gezondheidsorganisatie.