Synchroonzwemmen

Synchroonzwemmen

Zwemclub Eijsden biedt in het Geusseltbad de trainingen voor synchroonzwemmen. Synchroonzwemmen komt van het woord synchroon oftewel gelijk. Als een van de weinige sporten bestaat het uit twee onderdelen: techniek en uitvoeringen. We zullen die twee dingen even apart omschrijven om zo een duidelijker beeld te geven over de sport die wij beoefenen.

Techniek is de basis van het synchroonzwemmen. Dit is ook het eerste wat je leert als je bij ons komt zwemmen. Je leert bijvoorbeeld op je rug drijven door met je handen te stuwen. Stuwen is een beweging die je met je handen doet om je lichaam aan de waterspiegel te kunnen houden. Deze techniek ga je verbeteren totdat je zogenaamd verplichte figuren kunt. Deze worden dan op speciale wedstrijden gezwommen waar je dan een diploma kunt halen als je een bepaald aantal punten hebt gehaald.

Voor de activiteiten van de vereniging verwijzen wij u graag naar de website.