TSRM

Therapeutisch Sporten in Maastricht

Stichting Therapeutisch Sporten Regio Maastricht (TSrM) zorgt ervoor dat personen, die om medische redenen het advies krijgen om deel te nemen aan therapeutisch zwemmen en/of zaalsporten, in de gelegenheid worden gesteld om in groepsverband deel te nemen aan genoemde sporten.

Bewegingen in warm water verlopen gemakkelijker. Het doel van het zwemmen voor ouderen is dan ook: actief blijven en het soepel houden van de spieren en gewrichten. De begeleider biedt aangepaste bewegingsoefeningen en spelvormen met daarnaast de mogelijkheid om te kunnen zwemmen.

Voor meer informatie kunt u terecht op hun website.