Heiz

Zorg en verenigingen - Zorggroepen - Heiz

Zwemvereniging HEIZ (huid-en inwendige ziekten)

  • Onze zwemvereniging Heiz zwemt in het zorgbad van het Geusseltbad Maastricht.
  • Wij zijn een kleine vereniging. We tellen rond de 50 leden.
  • Wij streven ernaar om de contributie voor de leden zo laag mogelijk te houden.
  • Wij zwemmen iedere donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.

De mensen zwemmen er op doktersadvies. De medische indicatie van de leden zonder huidaandoeningen betreffen vooral inwendige ziekten, reuma, spier-en gewrichtsklachten. Voor onze groep is de temperatuur van het bad van groot belang; de leden hebben profijt van een bad dat een temperatuur heeft van 33 graden. Daarnaast hebben zij bijzonder veel baat bij de bewegingstherapie, die elke bijeenkomst 15 minuten door deskundige mensen wordt gegeven. Water stimuleert tot bewegen, bovendien zorgt het water ervoor dat de bewegingen makkelijker kunnen worden uitgevoerd, wat dus leidt tot een grotere bewegingsvrijheid. Het lichaam wordt niet echt belast: het wordt gedragen door het water. Het zwemmen in warm water maakt spieren en gewrichten los. En dat is wat de meeste mensen in onze groep nodig hebben.  Een ander element bij het zwemmen in onze groep is het sociale element. De mogelijkheid, die wordt geboden om niet ondanks, maar juist op basis van een lichamelijke beperking andere mensen te ontmoeten, wordt in hoge mate gewaardeerd. Er is dan ook een hele fijne sfeer.

Wil je lid worden van onze vereniging? Neem contact op:

mw. Jozien Camp-Slangen, secretaris/ penningmeester 
telefoon: 043-3636993

mw. Jeanny Cobben-Heusschen, bestuurslid 
telefoon: 043-6041118

De heer Wladziu van Hugten,  voorzitter
telefoon: 043-3622642