Reservering maken

Geef hieronder jouw reservering door. Zo hebben wij alle informatie compleet om jou te laten weten welke mogelijkheden er zijn. 

Eerst meer weten?
Bekijk meer informatie over het gebouw en de baden en de bijbehorende tarieven.

Aanvraagformulier

Gegevens algemeen contact

Gegevens voor facturatie

Factuuradres is hetzelfde als bovenstaand adres
Adres
Wil je gebruik maken van automatische incasso?
  1. Download hier het formulier: Machtiging Automatische Incasso.
  2. Vul de pdf volledig in en sla deze eerst op onder een nieuwe bestandsnaam.
  3. Upload het nieuwe bestand hieronder.
Slechts één bestand.
100 MB limiet.
Toegestane types: pdf.

Reserveringsaanvraag

Bad(en)
Gebruik extra faciliteiten

Ondertekening

Gebruikersovereenkomst
Een overeenkomst voor het gebruik van een buitensportaccommodatie komt tot stand op basis van een door de gebruiker ingediende aanvraag en door toezending van een reserveringsbevestiging door Maastricht Sport. De gebruikersovereenkomst kan binnen 14 dagen na versturing van de bevestiging, zonder verdere consequenties schriftelijk worden opgezegd.
Verwerken persoonsgegevens
Bij het afsluiten van de overeenkomst, zal Maastricht Sport persoonsgegevens van natuurlijke personen verwerken. Maastricht Sport verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Zet hier je handtekening