Huisregels Geusseltbad

Huisregels voor uw veiligheid en zwemplezier!

Voor het Geusseltbad zijn een aantal huisregels opgesteld die er toe bijdragen om een bezoek aan het bad tot een fijne belevenis te maken voor iedereen. 

Let op! Op dit moment zijn er i.v.m corona naast de algemene huisregels ook aanvullende corona-huisregels van toepassing. Omdat deze n.a.v. ontwikkelingen kunnen veranderen dien je deze voor élk bezoek te bekijken. Laatste update: 01 juni 2021

Corona-huisregels

Kom niet zwemmen als:

 • je in de afgelopen 24 uur een van de volgende (milde) symptomen gehad hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft of in de afgelopen 24 uur heeft gehad;
 • je in thuisisolatie bent omdat iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19) of omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vast gesteld. Volg het advies van de GGD;
 • je het coronavirus hebt gehad en dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld is met een laboratoriumtest. Volg het advies van de GGD.
 • je tot de risicogroep behoort. Bekijk op de website van RIVM wanneer je tot de risicogroep behoort.
   

1,5 meter-norm

 • Volwassenen dienen in en rond de gehele accommodatie 1,5 meter afstand te houden van personen die niet tot hun huishouden behoren, óók in het water;
 • Kinderen t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
 • Ook tijdens georganiseerde sportactiviteiten (sportieve groepslessen, verenigingsactiviteiten en banenzwemmen) dient men 1,5 meter afstand te houden tot andere personen.


Reserveren verplicht

 • Reserveren is verplicht. Je kunt alleen gebruik maken van het zwembad voor een vooraf besproken of gereserveerde zwemactiviteit. Tickets voor recreatief zwemmen, banenzwemmen, groepslessen en een deel van de zwemlessen dienen gereserveerd en aangekocht te worden via de e-ticketshop;
 • Contante betalingen zijn niet mogelijk.


Gedrags- en hygiëneregels

 • Ga altijd voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd, (m.u.v. zwemlessen, ouder-kind zwemlessen en AquaFietsen: hiervoor geldt 15 minuten voor aanvang);
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 • Draag een mondkapje;
 • Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg;
 • Was en/of desinfecteer je handen regelmatig en sowieso na toiletbezoek, hoesten, niezen of het snuiten van de neus;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het zwemmen klachten ontstaan als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Schreeuwen en zingen is niet toegestaan;
 • Verlaat de accommodatie aan de achterzijde van de accommodatie;
 • Er is geen publiek toegestaan tijdens alle activiteiten in het zwembad. De tribune en de 1e etage zijn gesloten voor alle bezoekers van het Geusseltbad (m.u.v. Robsportshop). Ook kan er niet meer worden toegekeken vanuit de zwemzaal. Het is niet toegestaan om binnen in de accommodatie te wachten.
 • Bij het niet naleven van deze huisregels zijn wij genoodzaakt zwemmers te verzoeken het pand te verlaten en kan toekomstig gebruik tijdelijk geweigerd worden;
 • Bij het betreden van deze accommodatie geeft elke bezoeker aan zich te houden aan de hier geldende huisregels.

 • Arriveer maximaal 10 minuten voor aanvang van de zwemactiviteit (voor AquaFietsen geldt 15 minuten voor aanvang);
 • Houd zowel voor, tijdens als na de activiteit 1,5 meter afstand tot andere personen.
 • Rond jouw zwemactiviteit af na het eindsignaal van de toezichthouder of instructeur (bij banenzwemmen 5 minuten voor het einde van het tijdsslot) en verlaat het water;
 • Arriveer 15 minuten voor de geplande zwemles bij het Geusseltbad;
 • Per één of meer zwemleskinderen uit hetzelfde huishouden is er één begeleider toegestaan in het gebouw. Het is niet toegestaan om kinderen uit verschillende huishoudens te begeleiden. Kinderen die niet op zwemles zitten, mogen niet mee naar het zwembad;
 • Houd te allen tijde de 1,5 meter afstand in acht tot andere bezoekers en onze medewerkers;
 • De kleine kleedhokjes mogen gebruikt worden voor het omkleden van de kinderen;
 • Houd het omkleden kort. Trek bij voorkeur thuis alvast je zwemkleding aan onder je kleding;
 • Leerlingen voor diploma A dienen hun EasySwim zwemvest aan te trekken;
 • De kinderen worden opgehaald in de ‘blote voeten gang’ bij de kleedhokjes. Onze medewerkers van het Geusseltbad begeleiden alle kinderen naar het juiste bad.
 • Het is ouders niet toegestaan om de ‘blote voetengang’ te betreden, ook niet voor toiletgebruik van het kind;
 • Ouders/verzorgers dienen de accommodatie na het omkleden te verlaten via de uitgang aan de achterzijde, het niet toegestaan om in de accommodatie te wachten of toe te kijken;
 • 5 minuten voor het einde van de les mogen de ouders/verzorgers de accommodatie weer betreden via de reguliere ingang en mogen vervolgens de kinderen ophalen in de zwemzaal. Let hierbij op de 1,5 meter afstand.

 • Arriveer maximaal 15 minuten voor aanvang van de zwemactiviteit;
 • Per deelnemend kind mag er één ouder/begeleider uit hetzelfde huishouden deelnemen aan de les. Op dit moment is toekijken tijdens de les niet mogelijk;
 • Wij verzoeken ouders om tijdens hun bezoek aan het Geusseltbad enkel gebruik te maken van een maxi cosi. Er is slechts zeer beperkt plaats voor het stallen van kinderwagens;
 • Baby’s kunnen voor en na de les in de zwemzaal omgekleed worden, op de hier aanwezige verzorgingskussens. Elke deelnemer krijgt een eigen verzorgingskussen toegewezen, dat voor en na gebruik gedesinfecteerd wordt;
 • Vieze (zwem)luiers dienen in de daarvoor bestemde vuilbakken gedeponeerd te worden.