Huisregels

Huisregels en veiligheid

Voor het Geusseltbad zijn een aantal huisregels opgesteld die er toe bijdragen om een bezoek aan het bad tot een fijne belevenis te maken voor iedereen. U kunt de huisregels downloaden rechts op deze pagina en kennis nemen van de informatie.

De veiligheid van onze kleinste bezoekers vinden we in het Geusseltbad zeer belangrijk. Wij hanteren dan ook een aantal regels rondom het gebruik van zwemvlindertjes, drijfmiddelen en fotografie.

Fotograferen in het Geusseltbad: daar voeren wij strikt beleid op!
Foto en filmopnames mogen niet gemaakt worden in en rond het zwembad. Dit in verband met de privacy van onze klanten en lesgevers. Tijdens het diplomazwemmen wordt hier een uitzondering op gemaakt, echter vragen wij u uitsluitend uw zoon en/of dochter vast te leggen. In alle andere uitzonderlijke gevallen beslist de directie van Maastricht Sport. Een formulier om toestemming te vragen om te fotograferen en te filmen kunt u verkrijgen bij de informatiebalie van Maastricht Sport. Wie zich niet aan de regels houdt kan worden verwijderd uit het zwembad en zelfs een toegangsverbod krijgen.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze regels na te leven. U kunt de informatie rondom het gebruik van zwemvlindertjes en drijfmiddelen downloaden en kennis nemen van onze huisregels. Zie informatie rechts op deze pagina.