05-09-2017 | Bereikbaarheid Geusseltbad tijdens afsluiting Viaductweg en Terblijterweg